Levenzegt Terugspeeltheater


Facebook.com/Levenzegt

Wie zijn we?
Levenzegt is een professionele terugspeeltheatergroep. Wij hebben een passie voor verhalen en een hart voor mensen, groepen en organisaties.

Levenzegt bestaat uit zes enthousiaste, zeer diverse mensen. Dat enthousiasme en die diversiteit zijn de basis van onze geëngageerde werking. Wij hebben allemaal een achtergrond als (professionele) acteur, muzikant en/of coach/trainer/opleider/therapeut.

Wat doen we?
Mensen, groepen en organisaties wonen in hun kleine en grote verhalen. Die verhalen laten zien wie ze zijn, hoe ze denken, wat ze willen,… Elk verhaal verdient het om gehoord én gezien te worden. Met terugspeeltheater luisteren we vanuit empathie naar de verhalen die het publiek ons (en elkaar) vertelt en we spelen ze daarna terug voor het publiek. We doen dat op zo’n manier:
– dat mensen zichzelf erin herkennen,
– dat mensen erkenning voelen voor hun persoonlijke ervaringen,
– dat de verhalen zorgen voor verbondenheid, begrip en/of inzicht bij de mensen in het publiek,
– dat ook andere perspectieven een plaats kunnen krijgen.

Onze terugspeeltheatergroep levert op die manier een bijzondere bijdrage aan persoonlijke groei, professionele ontwikkeling, verbinding en verandering in maatschappij en organisaties. Terugspeeltheater wordt ingezet om momenten van transitie of transformatie te verhelderen, te versnellen en/of te vergemakkelijken:
– een teambuilding
– een opleiding
– de start van een nieuwe fase
– de viering van een afgerond project
– …
Terugspeeltheater geeft ook ondersteuning bij:
– de herdenking van een vrolijke of minder vrolijke gebeurtenis
– het afscheid van een collega of vriend
– het bespreekbaar maken van zaken die verbinden of verdelen
– …

Terugspeeltheater brengt ontroering, confrontatie en relativering waar nodig, al dan niet met een kwinkslag.

Levenzegt: Ann, Arend-Johan, Judith, Lea, Peter, Ward