Toegepast Theater

Verheldert, Verbindt en Verandert.

Ward is acteur ‘interactief theater‘ bij AndersOm en ‘playback theater’ bij Life On Stage.
Theater als middel om dialoog op gang te brengen, verbinding en/of verandering te stimuleren, (persoonlijke) groei en (groeps)processen te begeleiden…